AROMAFAUNA

AROMATERAPEUTICKÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Veterinární přípravky

18.01.2016

Veterinární přípravky

V každém roce se přihodí něco významného, nezapomenutelného, něco, co posune naše úsilí o významný krok. Zda je to vpřed, či vzad se ukáže časem.

 

 

V průběhu měsíce července obdržela firma AROMATERAPIE Fauna, s. r. o. vyjádření od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Ústav hodnotil přípravky AROMAFAUNA a tyto schválil jako veterinární přípravky.

 

Aromaterapeutické veterinární přípravky AROMAFAUNA jsou zapsány do „Seznamu schválených veterinárních přípravků“. Každý veterinární přípravek obdržel své číslo, pod kterým je registrován mezi veterinárními přípravky. Toto číslo bude uvedeno i na etiketě přípravku spolu s krátkým popisem použití. Více informací o přípravcích najdete na www.aromafauna.eu, stejně jako tomu bylo doposud.

 

 

Rozhodnutí „Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv“ je platné pro státy EU. Díky tomuto rozhodnutí můžeme veterinární přípravky AROMAFAUNA nejen dodávat do států EU, ale připravujeme i prodej mimo EU, v Rusku, Ukrajině, Bělorusku. Vzhledem k tomu, že naše přípravky vzbudily zájem za oceánem, podnikáme v současné době kroky, které umožní prodej AROMAFAUNY i v USA a Kanadě.

 

Značka AROMAFAUNA vzbudila zájem i u padělatelů, lidí parazitujících na nápadech jiných. Myšlenka vyrábět aromaterapeutické přípravky se zrodila u mne již před mnoha lety. AROMAFAUNA vznikla za spolupráce Michaely Švorcové, Karla Hadka a Františka Vostrého.

 

 

Velikou chybou, které jsem se dopustila, bylo, že jsem nenechala známky chránit v okamžiku zahájení výroby a prodeje přípravků. Ale vše má dobrý konec. Přes všechna dokazování o vlastnictví myšlenky, log i výroby jsem v létě tohoto roku obdržela osvědčení „Úřadu průmyslového vlastnictví“ o zápisu ochranných známek. Loga  a  jsou chráněna, zapsána na jméno Michaela Švorcová a již nehrozí, že by nám známky či loga mohl někdo odcizit.

 

 

Jsem ráda, že se s Vámi mohu o tyto úspěchy podělit. Úsilí, které jsme museli vyvinout, bylo značné. Děkuji všem, kteří pomáhali, i těm, kteří nás podporovali nebo nám fandili.

 

Michaela Švorcová