AROMAFAUNA

AROMATERAPEUTICKÉ VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

MALOKLUZE

12.05.2021

MALOKLUZE

Charakteristickým znakem hlodavců a zajícovců je tvar a uspořádání zubů. Mají jeden pár horních (zajícovití dva) a jeden pár dolních řezáků neboli hlodáků a po velké mezeře stoličky. Špičáky jim chybí úplně, třenové zuby jsou přítomny jen u některých rodů. Stoličky a hlodáky po celý život dorůstají. Proto je velmi důležité, aby si je zvíře dostatečně obrušovalo, jinak hrozí jejich přerůstání. Tomu lze předcházet vhodnou stravou jako je seno, různé větvičky nebo dřevěné hračky vhodné k okusování.

Malokluze neboli špatné obrušování zubů je poměrně častým onemocněním. Nejčastěji k němu dochází při nevhodném krmení, ztrátě nebo poranění zubů anebo vrozenou vadou v postavení zubů. Přerostlé zuby mají ostré hrany a tím dochází k poranění jazyka a dutiny ústní. Pro zvíře je tento stav velmi bolestivý. Rány se mohou bakteriálně infikovat a následně se vyvinout v absces. Z počátku může zvíře méně přijímat potravu, více slinit, mít potíže se žvýkáním potravy, kterou následně vyplivuje. Pozorovat můžeme i bolestivé zduření v oblasti čelisti. Zvíře postupně chřadne a nám nezbude nic jiného, než navštívit veterináře. Ten zuby zkrátí a zbrousí, ošetří absces a nasadí antibiotika. Většinou ale jedna návštěva nestačí a je zapotřebí chodit na pravidelné kontroly.

V době rekonvalescence je nezbytné zvýšit přísun VITAMÍNU C a IMUNAFAUNY do krmiva. Udržovat okolí tlamičky v čistotě omýváním přípravkem HY-DERMAL nebo HY-NEUTRAL. Dále je třeba zajistit i čistotu a hygienu příbytku, a to nejlépe AROMA SANITOLem a FAUNA DESINFem.

Lucie Kubyncová